Loading...

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI – ODDZIAŁ I

5:30-7:50 Przyjmowanie dzieci, zabawy
7:50-8:00 Przygotowanie do śniadania
8:00-8:30 Śniadanie
8:30-9:00 Toaleta dzieci
9:00-11:00 Zabawy indywidualne lub sen w zależności od potrzeb dziecka
10:00-10:15 Drugie śniadanie
11:00-11:15 Przygotowanie do obiadu
11:30-12:00 Obiad
12:00-12.15 Toaleta dzieci
12:00-13:45 Sen lub zabawy w zależności od potrzeb dziecka
13:45-14:00 Przygotowanie do podwieczorku
14:00-14:30 Podwieczorek
14:30-14:45 Toaleta dzieci
14:45-16:30 Wydawanie dzieci oraz zabawy indywidualne z dziećmi

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI – ODDZIAŁY II, III, IV i V oraz FILIA ŻŁOBKA oddziały I i II

5:30 -7:50 Przyjmowanie dzieci, zabawy
7:50-8:00 Przygotowanie do śniadania
8:00-8:30 Śniadanie
8:30-9:00 Toaleta dzieci
9:00-10:00 Zabawy
10:00-10:15 Drugie śniadanie
10:15-11:00 Zabawy
11:00-11:15 Przygotowanie do obiadu
11:15-11:30 Toaleta dzieci
11:30-12:00 Obiad
12:00-13:45 Sen
14:00-14:15 Podwieczorek
14:15-14:30 Toaleta dzieci
14:30-16:30 Wydawanie dzieci , zabawy indywidualne z dziećmi