Loading...

Rada rodziców

RADA RODZICÓW – rok szkolny 2020/2021

W naszym żłobku funkcjonuje Rada Rodziców. W jej skład wchodzą następujące osoby z poszczególnych oddziałów:

Pani Katarzyna oddział I

Pani Kinga oddział II

Pani Aneta oddział III

Pani Arkadiusz oddział IV

Pani Kamila oddział V

Pani Justyna filia Sikorskiego

Rada Rodziców Żłobka Miejskiego w Gnieźnie może występować do organu prowadzącego, oraz dyrektora żłobka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw żłobka. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem. Może wnioskować do organu prowadzącego o nadanie imienia. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin zatwierdzany przez zebranie ogólne.