Loading...

Płatności


Odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 w Gnieźnie reguluje: Uchwała nr X LV/645/2022 Rady Miasta Gniezna z dnia 23 luty 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Gnieźnie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.


Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku trwającego mniej niż 6 godz -300,00zł
W przypadku pobytu dziecka w żłobku od 6 godz -10 godz -350,00zł
W przypadku pobytu dziecka w żłobku trwającego na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dłużej niż 10 godz- 50,00 zł miesięcznie dodatkowej opłaty ŻYWIENIE


Uchwała Nr L III/743/2022 Rady Miasta z dnia 22 lipca 2022r zmieniająca wysokość opłaty za wyżywienie

Od 1 października 2022r opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi - 8,00 zł dziennie
bez śniadań -5,60zł dziennie
bez podwieczorków 6,40 zł dziennie

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku prosimy przelewać do 10 każdego miesiąca na konto 34 9065 0006 0000 0000 4327 0001