INFORMACJE DLA RODZICÓW

***

UWAGA RODZICE- AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE OŚWIADCZENIE I PROCEDURY!!!

Poniżej znajduje się aktualnie obowiązujące OŚWIADCZENIE DLA RODZICA dzieci nowo-przyjętych i wracających po nieobecności oraz chorobie niezbędne do przyjęcia dziecka do placówki żłobka.

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA

PROCEDURY

***

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI!

W związku ze zmianą wytycznych GIS z dnia 25.08.2020r. – IV aktualizacja informujemy, że:

Rodzic może wejść z dzieckiem do szatni przy poszczególnych oddziałach zachowując dystans społeczny tj. 1,5 m. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do bezwzględnego zakrywania twarzy i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki.

***

GRATULACJE DLA DZIECI OPUSZCZAJĄCYCH PLACÓWKĘ ŻŁOBKA!

 

                       GRATULUJEMY AWANSU DO PRZEDSZKOLA

ZA DOBRĄ FREKWENCJĘ NA ODDZIALE

ZA SŁODKI UŚMIECH

ZA MILE SPĘDZONY CZAS

ZA KAŻDY MAŁY SUKCES

Życzą :

Pracownicy Żłobka Miejskiego

wraz z Dyrekcją

***

INFORMACJE DLA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2020/2021

      1. Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe bez kataru , kaszlu, biegunki itp.

      2. Nadal obowiązują procedury z COVID-19 proszę o zapoznanie się i pobranie druku

Oświadczenie”

      wypełnienie i dostarczenie w dniu przyjścia dziecka do żłobka

     3.  Druk „Oświadczenie” należy każdorazowo wypełnić po nieobecności dziecka w żłobku. Bez aktualnego druku dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka.

     4. Rodzice dzieci nowo przyjętych dodatkowo przynoszą:

      – zaświadczenie od lekarza rodzinnego potwierdzające zdolność do uczęszczania dziecka do żłobka (ważne 5 dni)

      – wyniki krwi( morfologia) i mocz

      – zaświadczenie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

   5. Rodzice zobowiązani są do:

    – przyniesienia rzeczy na przebranie oraz pieluszek

   – jeżeli dziecko używa mleko specjalistyczne o dostarczenie takiego mleka

  -informowanie o wszelkich nawet sporadycznie występujących nieprawidłowościach np. bezdech, czy podawaniu dziecku leków

  – informowania o nieobecności dziecka do godz. 8.30

  – terminowego przyprowadzania i odbierania dziecka

  – okazania dowodu tożsamości przy odbiorze

  – terminowych wpłat na konto żłobka do 10 bieżącego miesiąca w tytule proszę podawać imię nazwisko dziecka oraz oddział.

  – wpłacać dokładną kwotę podaną do zapłaty

  – aktualizowania danych np. zmiana nr telefonu, adresu, czy pracy

6. Dzieci żłobkowe objęte są dobrowolnym ubezpieczeniem kwota 40 zł płatne na poszczególnych oddziałach.

7. W żłobku działa Rada Rodziców

8. Rodzice, opiekunowie dzieci zobowiązani są do zakrywania twarzy i nosa przy przyjęciu i odbiorze dziecka ze żłobka.

***

UWAGA RODZICE!!!

Informujemy, że nadal obowiązują wszystkie procedury związane z COVID-19. Prosimy o  dokładne zapoznanie się z nimi.

Rodzice proszeni są o pobranie i wypełnienie oświadczenia. W przypadku braku wypełnionego oświadczenia, dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka.

Rodzice, których dzieci przyjdą do placówki po dłuższej nieobecności trwającej powyżej 4 dni muszą ponownie wypisać oświadczenie.

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA

Procedura organizacji pracy Żłobka Miejskiego w Gnieźnie

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedury zapobiegawcze

***

WAŻNA INFORMACJA- UMOWY DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA!

Prosimy rodziców dzieci nowo przyjętych do żłobka na rok szkolny 2020r./2021r. o osobiste przybycie do placówki  żłobka przy ul. Kościuszki 21 w celu podpisania umowy w dniach od 7.07-9.07 2020r. w godz. od 9.00-13.00.

Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

***

WYBORY PREZYDENCKIE

W związku z komisjami wyborczymi jakie będą znajdowały się w naszej placówce podczas wyborów prezydenckich  w dniu 28.06.2020r. prosimy rodziców, aby wyjątkowo w dniu 29.06.2020r. przyprowadzili dzieci na godz. 8.00 ponieważ placówka żłobka musi zostać poddana koniecznej dezynfekcji. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

***

KOMUNIKAT DOT. WYNIKÓW NABORU!!!

W celu potwierdzenia przyjęcia dziecka do Żłobka Miejskiego w Gnieźnie na rok szkolny 2020/2021 prosimy rodziców o kontakt osobisty. Rodzice zobowiązani są do przygotowania kartki z danymi dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). W związku z wytycznymi GIS informację będą udzielane przy wejściu do administracji  od dnia 15.06.2020r.  do dnia 17.06.2020r. w godz. od 9.00 – 13.00.

Rodzice są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego oraz używania masek ochronnych.

***

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU!!!

Ogłoszenie wyników naboru dzieci, które dostały się do żłobka w roku 2020/2021 nastąpi 15.06.2020r. od godz. 9:00.

***

PRZERWA URLOPOWA!

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020r. nastąpi przerwa urlopowa.

Żłobek będzie nieczynny.

***

Życzenia Dzień Dziecka!!!

 

Dzisiaj święto wszystkich Dzieci.

Niech nam pięknie słońce świeci.

Wszyscy śmieją się od rana, każda buzia roześmiana. Czar zabawy dziś panuje. 

Każde serce się raduje. Oj, jak ptaszki dziś śpiewają. Tak życzenia Wam składają…

Całujemy Was mocno i serdecznie w tym pięknym Dniu Dziecka

Pani Dyrektor i wszyscy pracownicy Żłobka 

 

***

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Drodzy Rodzice!Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gniezna od dnia 20.05.2020 r. (środa)  Żłobek Miejski w Gnieźnie zostaje otwarty. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi powrotu dzieci do żłobka.

Ponadto na stronie zostało zamieszczone OŚWIADCZENIE, które należy pobrać,wypisać i pierwszego dnia powrotu dziecka do żłobka przekazać personelowi żłobka. W przypadku braku wypisanego oświadczenia przez rodzica- dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka!!!

Procedura organizacji pracy Żłobka Miejskiego w Gnieźnie

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedury zapobiegawcze

OŚWIADCZENIE

***

WAŻNE!!!

Zapraszamy do zapoznania się z  ZARZĄDZENIEM NR WAK.K.0050.343.2020 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA z dnia 18 maja 2020r.  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ZARZĄDZENIE

***

KOMUNIKAT!!!

Szanowni Rodzice, w  uzgodnieniu z  Prezydentem Miasta Gniezna od dnia 20.05.2020 r. (środa) zostaje otwarty Żłobek Miejski w Gnieźnie.

W związku z aktualnymi wytycznymi GIS dotyczącymi m.in. liczebności grup oraz konieczności ograniczenia kontaktów pomiędzy dziećmi i pracownikami, nastąpi zmiana organizacji pracy żłobka, o której Państwo zostaną poinformowani na stronie. Pragniemy zaznaczyć, że  do żłobka w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020r. okres pobierania zasiłku opiekuńczego  na dziecko do lat 8 zostaje przedłużony do 14 czerwca 2020r.

Zanim dzieci powrócą do placówki, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie organizacji opieki nad dziećmi w żłobkach i innych placówkach:

Wytyczne GIS

***

UWAGA!!!

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka proszeni są o potwierdzenie woli uczęszczania do placówki na rok szkolny 2020/2021. Prosimy o pobranie deklaracji woli  i odesłanie w następujący sposób:

1) do skrzynki pocztowej umieszczonej przy administracji żłobka

2) podpisany i zeskanowany druk przesyłamy na adres e-maila zlobek.gniezno@data.pl

Deklaracje należy złożyć w terminie do 22.05.2020r.

DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

***

WAŻNE!!!

KOMUNIKAT I ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA Z DNIA 5 MAJA 2020r. 

  ZARZĄDZENIE NR WAK.K.0050.334.2020

 KOMUNIKAT

***

KOMUNIKAT!!!

Żłobek Miejski w Gnieźnie prosi o telefoniczny kontakt ( 61 426-38-30) rodziców dzieci, które w tym roku opuszczają placówkę żłobka, udając się do przedszkola.

***

UWAGA RODZICE!!!

Decyzją Prezydenta Tomasza Budasza od dnia 6 maja br. żłobek w Gnieźnie nie zostanie otwarty dla dzieci.

Czekamy na dokładne uregulowania rządowe i wytyczne z Sanepidu.

Prosimy o śledzenie strony żłobka.

O nowych postanowieniach powiadomimy Państwa tym sposobem niezwłocznie.

Do dyspozycji kontaktu pozostają:

telefon:  61 426-38-30

e-mail: zlobek.gniezno@data.pl

***

UWAGA!!!

Drodzy rodzice!!!

Od 6 maja br.  otwieramy Żłobek Miejski w Gnieźnie przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W pierwszej kolejności z żłobka powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Informujemy Państwa o czynnikach ryzyka związanych z COVID-19, które mogą wystąpić zarówno u dziecka, jego rodziców, opiekunów, jak i innych domowników oraz odpowiedzialności rodziców za podjęcie decyzji związanej z wysłaniem dziecka do żłobka. 

KTO Z PAŃSTWA MUSI SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA OPIEKI PRZEZ ŻŁOBEK PROSZONY JEST O ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU ZA POŚREDNICTWEM:

TELEFONU:  61 426-38-30

E-MAIL: zlobek.gniezno@data.pl

W zgłoszeniu należy określić godziny w których dziecko wymaga opieki ze strony żłobka.

***

UWAGA!!!

Dyrektor Żłobka informuję, że odpłatność za pobyt dziecka w żłobku będzie naliczana w momencie powrotu dzieci do żłobka. W chwili obecnej Państwo nie ponoszą kosztów. O kwestiach związanych z odpłatnością rodzice będą na bieżąco informowani na stronie żłobka w zakładce  „INFORMACJE DLA RODZICÓW” . 

***

UWAGA!!!

Informujemy, że od dnia 16.03.2020r. żłobek będzie nieczynny do odwołania. Pilne sprawy prosimy załatwiać telefonicznie 61-426-38-30 lub e-mail zlobek.gniezno@data.pl.

***

UWAGA!!!

W związku z  decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 11.03.2020r. odnośnie przypadków KORONAWIRUSA w Polsce informujemy, że Żłobek Miejski w Gnieźnie od dnia 12.03.2020r. do dnia 25.03.2020r. będzie nieczynny. W związku z powyższym prosimy o zapewnienie opieki swoim dzieciom we własnym zakresie.

***

BALIK KARNAWAŁOWY w żłobku odbędzie się dnia 14.02.2020 r. , Filia przy ul.Sikorskiego dnia 13.02.2020 r. Bardzo prosimy rodziców o przygotowanie strojów karnawałowych dla swoich pociech! 🙂

***

DZIEŃ BABCI I DZIADKA w żłobku!!!

Serdecznie zapraszamy Kochane Babcie i Dziadków na wspólne świętowanie. Początek uroczystości na wszystkich oddziałach godz.14.

Oddział I- 23.01.2020 r.

Oddział II-21.01.2020 r.

Oddział III-20.01.2020 r.

Oddział IV-24.01. 2020r.

Oddział V-27.01.2020 r.

Filia przy ul.Sikorskiego:

Oddział I (Grzybki)-30.01.2020 r.

Oddział II (Motylki)-31.01.2020 r.

 

***

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z UCHWAŁĄ  NR  XIV/140/2011 RADY MIASTA GNIEZNA od dnia 1.01.2020 r. zmienia się płatność za pobyt dziecka w żłobku. Szczegóły w zakładce „PŁATNOŚCI”.

***

Ciepłych, rodzinnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz

szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich dzieci i ich rodziców

życzy Dyrekcja Żłobka wraz z personelem.

***

 

UWAGA!!!

Informujemy, że dnia 19.12.2019r. tj. czwartek w naszym żłobku będzie GWIAZDOR , na Filii Żłobka na ul. Sikorskiego dnia 18.12. 2019r. tj.środa 🙂 Prosimy o odpowiednie ubranie dzieci do pamiątkowych zdjęć.

***

W ten wrześniowy dzień ponury,
niech rozproszą się te chmury.
Bo dziś zacne mamy święto
i wesoło ma być – wiem to!

Z okazji Dnia Chłopca WSZYSTKIM małym i dużym „żłobkowym” chłopakom składamy najserdeczniejsze życzenia, spełnienia najskrytszych marzeń oraz mnóstwo uśmiechu na twarzy!!! Tego życzą-WSZYSTKIE „żłobkowe” KOBIETKI!!! 🙂 😉

***

Informujemy, że w roku 2019/2020 składka za ubezpieczenie dzieci wynosi 40 zł, a komitet rodzicielski 50 zł. Prosimy o wpłacanie w/w kwot u Pań Opiekunek na poszczególnych grupach.

***

 

W dniu 2.09.2019 r. rozpoczęliśmy w naszej placówce nowy rok żłobkowy 2019/2020. Serdecznie witamy w naszym gronie nowe dzieci, a wszystkim życzymy samych radosnych chwil w naszych progach! 🙂

 

***

OGŁOSZENIE!

W dniach od 1.07.-5.07.2019 r. w godzinach od 9-13 w administracji Żłobka Miejskiego w Gnieźnie,ul Kościuszki 21 będzie można podpisywać umowy (dotyczy dzieci nowo przyjętych do żłobka na rok 2019/2020). Bardzo prosimy rodziców lub opiekunów prawnych o przybycie w w/w terminie.

***

UWAGA!!!

Informujemy, że Żłobek Miejski i Filia Żłobka przy ulicy Sikorskiego w miesiącu lipcu 2019r. będą zamknięte.

***

SZANOWNI RODZICE,

W dniu dzisiejszym tj. 10.06.2019 r. zostały ogłoszone listy dzieci przyjętych do żłobka w roku 2019/2020. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci nowoprzyjętych na zebranie, które odbędzie się dnia 27.06.2019 roku, tj. czwartek o godz.15.30 w SALI DYDAKTYCZNEJ Żłobka Miejskiego na ul. Kościuszki 21 w Gnieźnie.

***

UWAGA!!!

Dnia 31.05.2019 r. tj. piątek o godz. 15.30 w ogrodzie Żłobka Miejskiego (ul. Kościuszki 21 w Gnieźnie) odbędzie się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi do wspólnej zabawy!!! 🙂

***

UWAGA!!!

Dnia 17.05.2019 r. tj. piątek o godz. 15.30 odbędzie się zebranie dla rodziców. Zapraszamy wszystkich na salę dydaktyczną Żłobka Miejskiego ul. Kościuszki 21.

***

Drodzy Rodzice!!!

Uprzejmie prosimy o przyniesienie koszyczków (małe,do święconki) do pamiątkowych zdjęć i upominków na zajączka. 🙂

Dziękujemy!

***

Zakończyły się prace remontowe przed budynkiem Żłobka Miejskiego na ul. Kościuszki. Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy i serdecznie dziękujemy rodzicom za wyrozumiałość!!! 🙂

***

DZIEŃ KOBIET”

W dniu 8 marca wszystkim naszym małym i dużym kobietkom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta, dużo radości, spełnienia marzeń oraz mnóstwo uśmiechu na twarzy i słonecznych dni!!! 🙂

***

UWAGA!

Przypominamy o baliku karnawałowym, który odbędzie się 15.02.2019 r. tj. piątek. Uprzejmie prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.

***

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem linii telefonicznej na Filii Żłobka Miejskiego, mogą się Państwo kontaktować z Nami pod numerem telefonu : 61-223-80-80.

***

BALIK KARNAWAŁOWY w żłobku odbędzie się dnia 15.02.2019 r. , Filia przy ul.Sikorskiego dnia 14.02.2019 r. Bardzo prosimy rodziców o przygotowanie strojów karnawałowych dla swoich pociech! 🙂

***

DZIEŃ BABCI I DZIADKA w żłobku!!!

Serdecznie zapraszamy Kochane Babcie i Dziadków na wspólne świętowanie. Początek uroczystości na wszystkich oddziałach godz.14.

Oddział I- 28.01.2019 r.

Oddział II-30.01.2019 r.

Oddział III-29.01.2019 r.

Oddział IV-31.01. 2019 r.

Oddział V-5.02.2019 r.

Filia przy ul.Sikorskiego:

Oddział I (Grzybki)-4.02.2019 r.

Oddział II (Motylki)-1.02.2019 r.

 

***

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z UCHWAŁĄ  NR  XIV/140/2011 RADY MIASTA GNIEZNA od dnia 1.01.2019 r. zmienia się płatność za pobyt dziecka w żłobku. Szczegóły w zakładce „PŁATNOŚCI”.

***

W NOWYM 2019 ROKU dyrekcja oraz cały personel żłobka składają NASZYM pociechom i ich RODZICOM najserdeczniejsze życzenia!!!

***

Dnia 24.12.2018 r. Żłobek Miejski w Gnieźnie, a także Filia przy ul. Sikorskiego będą nieczynne.

***

Uwaga!!!

Dnia 18.12.2018 r. tj. wtorek, w naszym żłobku będzie GWIAZDOR 🙂 Prosimy o stosowne ubranie dzieci do pamiątkowych zdjęć.

***

„DZIEŃ CHŁOPCA” – Dnia 30 września 2018 r. obchodzimy ogólnopolski Dzień Chłopca. Wszystkim naszym małym i dużym chłopakom składamy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!! 🙂

***

Dnia 3 września 2018 r. rozpoczęliśmy nowy rok żłobkowy 2018/2019. Witamy w NASZYM gronie nowych milusińskich, a wszystkim dzieciom życzymy mnóstwo uśmiechu i samych radosnych chwil w naszych progach. 🙂

***

Dnia 1 września 2018 r. nastąpiło otwarcie Filii Żłobka Miejskiego przy ulicy Sikorskiego w Gnieźnie. Składa się ona z 2 oddziałów, które mogą przyjąć 50 dzieci. Filia została zagospodarowana w pomieszczeniach dawnego sklepu. Mieszczą się tam 2 duże i nowoczesne sale do zabaw łącznie z łazienkami, szatnia, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników.

***

Od 1 listopada 2017 r. odpłatność za żywienie  zmienia się na stawkę 5,20 zł. Opłata stała pozostaje bez zmian i wynosi 12,60 zł.

***

W dniu 30 września 2017 r. obchodzimy  „Dzień Chłopca” wszystkim naszym chłopcom składamy serdeczne życzenia i wręczamy drobny upominek.

***

W dniu 1 września 2017 r. zaczęliśmy nowy rok w Żłobku, serdecznie witamy wszystkie nasze dzieci wraz z rodzicami.

***

Nowe oddziały żłobkowe zostały otwarte od  1 listopada 2016 r.  Obecnie w Żłobku przebywa 130 dzieci w pięciu grupach: Pszczółki, Myszki, Słoneczka, Biedronki, Żabki. Serdeczne zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć – „grupy”.

***

KOMUNIKAT!!!

Trwają jeszcze prace zakończeniowe przy budowie nowego parkingu
przy ulicy Wawrzyńca na przeciw budynku Żłobka. Od 20 października 2016 r. będzie on otwarty, z przeznaczeniem dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. W związku z powyższym proszę rodziców o parkowanie na nowym parkingu przy ulicy Wawrzyńca.

Dyrektor Żłobka:

mgr Ewa Kluczyńska

***

Informujemy, że w miesiącu wrześniu zakończył się pierwszy etap remontu i przebudowy pomieszczeń żłobka. Obecnie trwa wyposażanie sal i pomieszczeń gospodarczych w sprzęt specjalistyczny i dydaktyczno – edukacyjny. Otwarcie nowych oddziałów żłobka jest zaplanowane na dzień 2 listopada 2016 r.