Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI – ODDZIAŁ I

5:30-7:50  Przyjmowanie dzieci, zabawy
7:50-8:00  Przygotowanie do śniadania
8:00-8:30  Śniadanie
8:30-9:00  Toaleta dzieci
9:00-11:00  Zabawy indywidualne lub sen w zależności od potrzeb dziecka
10:00-10:15 Drugie śniadanie
11:00-11:15  Przygotowanie do obiadu
11:30-12:00  Obiad
12:00-12.15  Toaleta dzieci
12:00-13:45  Sen lub zabawy w zależności od potrzeb dziecka
13:45-14:00  Przygotowanie  do podwieczorku
14:00-14:30  Podwieczorek
14:30-14:45  Toaleta dzieci
14:45-16:30  Wydawanie dzieci oraz zabawy indywidualne z dziećmi

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI – ODDZIAŁY II, III, IV i V oraz FILIA ŻŁOBKA oddziały I i II

5:30 -7:50  Przyjmowanie dzieci, zabawy
7:50-8:00  Przygotowanie do śniadania
8:00-8:30  Śniadanie
8:30-9:00  Toaleta dzieci
9:00-10:00  Zabawy
10:00-10:15 Drugie śniadanie
10:15-11:00  Zabawy
11:00-11:15  Przygotowanie do obiadu
11:15-11:30  Toaleta dzieci
11:30-12:00 Obiad
12:00-13:45  Sen
14:00-14:15  Podwieczorek
14:15-14:30  Toaleta dzieci
14:30-16:30  Wydawanie dzieci , zabawy indywidualne z dziećmi