Rada Rodziców

RADA RODZICÓW – rok szkolny 2019/2020

W naszym żłobku funkcjonuje Rada Rodziców. W jej skład wchodzą następujące osoby z poszczególnych oddziałów:

  • Oddział I – Pani Magdalena
  • Oddział II – Pani Paulina
  • Oddział III – Pani Marta
  • Filia ul. Sikorskiego – Pan Bartek

Rada Rodziców Żłobka Miejskiego w Gnieźnie może występować do organu prowadzącego, oraz dyrektora  żłobka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw żłobka. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem. Może wnioskować do organu prowadzącego o nadanie imienia.
Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin zatwierdzany przez zebranie ogólne.