Płatności

Odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim nr 1  w Gnieźnie reguluje: UCHWAŁA  NR  XXV/355/2020 RADY MIASTA GNIEZNA z  dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Gnieźnie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

OPŁATA ZA ŻYWIENIE  – 6,00 zł :
*Śniadanie  – 1,80 zł
*Obiad  – 3,00
*Podwieczorek  –  1,20 zł

Opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Gnieźnie  wynosi:

-za całodzienny pobyt-0,6% minimalnego wynagrodzenia za każdy dzień pobytu – 15,00

-poniżej 6 godzin pobytu-0,5% minimalnego wynagrodzenia za każdy dzień pobytu – 13,00

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku prosimy przelewać do 10 każdego miesiąca  na konto 34 9065 0006 0000 0000 4327 0001